Phạm Điệp

Vị trí Lễ tân

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

Họ và tên: Phạm Thị Điệp

Quê quán: Cao Bằng
Tốt nghiệp học viện Hành chính Quốc gia năm 2020

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU