Vien Ung

Ưng viên đa năng các vị trí công việc từ nhân viên đến quản lý

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

  • Địa chỉ hiện nay Nhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quận
  • Địa điểm  Hà Nội
  • Danh mục  Bác sỹBán HàngBảo mậtBất động sản
  • Ngôn ngữ Tiếng việt
  • Vị trí công việc Chuyên viên - Nhân viên, Quản lý cấp trung
  • Vui lòng đăng nhập với tài khoản nhà tuyển dụng để xem thêm thông tin

Nhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quậnNhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quậnNhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quậnNhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quận

Đào tạo*

1999
Trường ABC -ABc

Nhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quậnNhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quậnNhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quận


Kinh nghiệm làm việc *

Kỹ năng *

Nhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quận
99%
Nhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quận
99%

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Thu Hồng

Chuyên Viên Nhân Sự

Thanh Nguyen

Ứng viên nghành công nghệ thông tin

Phạm Anh Tú

Phạm Anh Tú

Thu Thảo Nguyễn

Hồ sơ xin việc

Dongnguyen

Nguyễn Thị Đông

Đoàn Thị Hồng

Đoàn Thị Hồng

Contact Đoàn Thị Hồng

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU