Vien Ung

Ưng viên đa năng các vị trí công việc từ nhân viên đến quản lý

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

Nhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quậnNhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quậnNhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quậnNhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quận

Đào tạo*

1999
Trường ABC -ABc

Nhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quậnNhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quậnNhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quận


Kinh nghiệm làm việc *

Kỹ năng *

Nhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quận
99%
Nhập địa chỉ làm việc: Số nhà, tên đường, phố, phường, quận
99%

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU