Bùi Thị Linh Nga

Tiếp tân

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

  1. Em là sinh viên năm nhất muốn là thêm pastime
  2. thời gian có thể linh hoạt xoay ca theo lịch học

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU