Phạm Anh Tú

Phạm Anh Tú

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

  • Địa điểm  Hà Nội
  • Danh mục  Part time - Làm thêm
  • Ngôn ngữ Tiếng anh cơ bản
  • Vị trí công việc Làm thêm
  • Vui lòng đăng nhập với tài khoản nhà tuyển dụng để xem thêm thông tin

Đào tạo*

chưa tốt nghiệp
Học Viện Tài Chính -

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU