Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

  • Địa điểm  Hà Nội
  • Danh mục  Lễ tân
  • Ngôn ngữ Tiếng Anh
  • Vị trí công việc Chuyên viên - Nhân viên
  • Vui lòng đăng nhập với tài khoản nhà tuyển dụng để xem thêm thông tin

Đào tạo*

Ứng viên phù hợp

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân viên lễ tân

Thanh Mai

Nhân viên lễ tân

Ngọc Linh

Lễ Tân

Contact Ngọc Linh

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU