mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

  • Địa điểm  Hà Nội
  • Danh mục  Lễ tân
  • Ngôn ngữ Tiếng Anh
  • Vị trí công việc Làm thêm
  • Vui lòng đăng nhập với tài khoản nhà tuyển dụng để xem thêm thông tin

Đào tạo*

Kỹ năng *

Sử dụng thành thạo MS Office
0%
Giao tiếp tốt
0%

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân viên lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU