Dongnguyen

Nguyễn Thị Đông

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

Kỹ năng *

Làm việc nhóm,Lập kế hoạch,giao tiếp tốt
0%

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU