Lê Thanh Bình

Lê Thanh Bình

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

Thông tin chi tiết cho nôi dung CV

Kinh nghiệm làm việc *

2008-2015
Công ty CPXD Bảo Tàng Hồ Chí Minh (HCMCC) -Phó phòng kinh tế kế hoạch kỹ thuật

Các công trình trực tiếp tham gia:

- Công trình nhà ở di dân và GPMB 18 tầng A2 Kim Giang.

- Công trình nhà N1+N2+N3rnTrung tâm y tế lao động TKV – Tập đoàn than khoáng sản.

- Công trình nhà học 13 tầng Đại học kiến trúc Hà Nội.

- Dự án Nhà làm việc Cục quản trị tài vụ - Văn phòng trung ương Đảng số 1A Hùng Vương.

- Dự án Cải tạo trụ sở Bộ Xây Dựng.

- Dự án Cải tạo Học viện Ngoại Giao.

- Dự án Xây dựng Nhà điều trị và các hạng mục phụ trợ - Bệnh viện Hữu Nghị.

Nhiệm vụ:

- Tham gia công tác đấu thầu, lập hồ sơ dự thầu, lập vẽ biện pháp thi công, tiến độ thi công và dự toán giá dự thầu.

- Tính toán kiểm tra tiên lượng các hồ sơ mời thầu tham gia, đề xuất các biện pháp kỹ thuật tối ưu.

- Giám sát, quản lý chung công tác kỹ thuật các công trình, biện pháp thi công, tiến độ kỹ thuật. Nghiệm thu nội bộ với các Ban chỉ huy công trình một số công tác thi công chính.

- Lập báo cáo tuần báo cáo Giám đốc về tình hình công tác thi công và thanh quyết toán.

- Kiểm tra hồ sơ chất lượng, pháp lý, hồ sơ an toàn của các công trình theo tiêu chuẩn ISO9001-2008 và các tiêu chuẩn hiện hành.

- Kiểm tra hồ sơ hoàn công và khối lượng thực hiện thanh quyết toán.

- Lập hồ sơ thanh quyết toán các công trình, hạng mục công trình, các bảng dự toán khối lượng phát sinh tăng giảm cho từng công trình.

- Bảo vệ giá trị khối lượng thanh quyết toán với Chủ đầu tư.

- Làm việc với cơ quan nhà nước về xây dựng và các cơ quan chủ quản của Chủ đầu tư giải trình các vấn đề liên quan để quyết toán và đưa công trình vào sử dụng.


2015-2017
Bệnh viện Hữu Nghị Hà Nội -Chuyên viên Hành chính quản trị phụ trách xây dựng cơ bản

Quản lý dự án các hạng mục xây dựng cơ bản do Bệnh viện Hữu Nghị làm Chủ đầu tư. 

- Dự án xây dựng nhà khám đa khoa (vốn đầu tư 200 tỷ), 

- Dự án xây dựng trạm xử lý nước thải, Cải tạo sửa chữa nhà Hầu cần …

- Quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bệnh viện Hữu Nghị.

Nhiệm vụ:

- Lập dự án đầu tư xây dựng, kiểm tra thiết kế, kiểm tra tổng dự toán.

- Tham gia đề xuất các giải pháp, phương án về kiến trúc, kết cấu phù hợp công năng sử dụng của công trình đảm bảo hiệu quả về kỹ thuật, chi phí đầu tư.

- Tham gia công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn và thi công xây lắp. Công tác thẩm định hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất về mặt pháp lý và kỹ thuật.

- Tham gia công tác dự thảo, thương thảo hợp đồng và xử lý các vấn đề phát sinh ngoài tiên lượng mời thầu theo đề xuất của nhà thầu được chọn để thương thảo ký kết hợp đồng.

- Quản lý các hợp đồng  tư vấn và thi công xây lắp.

- Giám sát thi công các hạng mục thi công xây lắp, cùng với đơn vị Tư vấn giám sát tham gia nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng cho công trình.

- Xử lý các vấn đề về kỹ thuật xảy ra trong quá trình thi công và đưa ra các giài pháp.

- Giám sát tiến độ thi công của các nhà thầu, điều phối tiến độ thi công đảm bảo yêu cầu về tiến độ - chất lượng – an toàn.

- Quản lý và kiểm tra hồ sơ chất lượng, hồ sơ pháp lý của công trình theo đúng các quy định hiện hành.

- Thụ lý hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán của các nhà thầu. Kiểm tra khối lượng hồ sơ thanh quyết toán so với thực tế thi công tại hiện trường và bản vẽ hoàn công, các yêu cầu về pháp lý cho công tác thanh quyết toán theo các quy định hiện hành.


2017-2019
Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa chất lượng cao tỉnh Thái Bình (TBH) -Trưởng phòng Kinh tế - kỹ thuật

Đầu tư xây dựng khu khám điều trị chất lượng cao tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Dự án cấp I, nhóm A, quy mô 600 gường, tổng mức đầu tư 1.264.993.000.000.

Các công tác chính:

- Lập và điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án;

- Lập và triển khai kế hoạch, công tác lựa chọn nhà thầu, tham gia lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Lập, trình các văn bản pháp lý liên quan đến dự án;

- Thương thảo các hợp đồng của dự án liên quan đến các gói thầu xây dựng và thiết bị;

- Quản lý toàn bộ các hợp đồng thực hiện đầu tư dự án;

- Quản lý, kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán của các nhà thầu, kiểm tra sự phụ hợp của hồ sơ chất lượng với giá trị đề nghị thanh toán, tính pháp lý của hồ sơ. Theo dõi cập nhật tiến độ thanh toán các gói thầu bào báo ban lãnh đạo;

- Đầu mối làm việc với cơ quan nhà nước về xây dựng phục vụ công tác đưa công trình vào sử dung: Thanh tra Bộ xây dựng và Cục giám định nhà nước Bộ xây dựng;

- Lập các báo cáo chuyên môn và thường xuyên cập nhật các văn bản nhà nước mới ban hành phục vụ công tác chuyên môn và tư vấn cho ban lãnh đạo;

- Nhận nhiệm vụ từ Ban lãnh đạo, phân công đến các thành viên vàn kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện;

- Thực hiện các công việc được giao liên quan đến một số dự án khác đang chuẩn bị triển khai;


2019-nay
Tập đoàn đầu tư tài chính Việt Nam (VFI) -Phó phòng phụ trách Thanh quyết toán

Các dự án đang thực hiện:
- Dự án Dự án Louis city Đại Mỗ (Tổng mức đầu tư 1.300 tỷ)
- Dự án Khu Nhà ở cao cấp Ngôi Nhà Mới (Tổng mức đầu tư 1.900 tỷ);
- Dự án Louis City Hoàng Mai;
- Các dự án lớn nhỏ khác của tập đoàn (khoảng 40 dự án)
Nhiệm vụ:
- Chủ trì quyết toán dự án hoàn thành, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình;
- Xây dựng kế hoạch thanh quyết toán;
- Thực hiện theo dõi Hợp đồng đã ký kết;
- Tham gia nghiệm thu xác nhận khối lượng với các Nhà thầu và Ban quản lý dự án;
- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ thanh toán, quyết toán các Hợp đồng về giá trị, khối lượng thanh quyết toán và hồ sơ chất lượng được nghiệm thu tại hiện trường;
- Tham mưu cho lãnh đạo về chất lượng sản phẩm được nghiệm thu;


Kỹ năng *

Dự toán G8
100%
Auto cad
100%
Project
100%
Tin học văn phòng
100%

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU