Dâu

Lễ tân partime

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

  • Địa điểm  Hà Nội
  • Danh mục  Lễ tân
  • Ngôn ngữ Tiếng anh
  • Vị trí công việc Chuyên viên - Nhân viên
  • Vui lòng đăng nhập với tài khoản nhà tuyển dụng để xem thêm thông tin

Đào tạo*

Kinh nghiệm làm việc *

11/2018-4/2021
Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ SBO Việt Nam -Giám sát nhà hàng

- Xử lý các sự cố phát sinh trong lúc vận hành
- Giám sát và đạo tạo quy trình của nhân viên
- Làm việc với các phòng ban đảm bảo cho quá trình vận hành
- Kiểm kê, bảo quản các trang thiết bị của NH


Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU