Thanh Hương

Lễ tân

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

  • Địa điểm  Hà Nội
  • Danh mục  Lễ tân
  • Ngôn ngữ Tiếng Anh
  • Vị trí công việc Làm thêm
  • Vui lòng đăng nhập với tài khoản nhà tuyển dụng để xem thêm thông tin

  • Personal information:

Name: Nguyen Thanh Huong

Sex: female

Mail: huongbin2106@gmail.com

Date of birth: 21, June, 2000

Phone number: 0985218415

Address: 5 nghach 178/70/3 Tay Son, Dong Da, Ha Noi

• Knowledge:

Major: Hotel Manager

HaNoi Metropolitan university

Third year university

*Experience:

Working parttime in Melia, Fortuna, Pacific, Pullman Hotel

Worked as a waiter, receptionist,cashier in 25 Wine Club

Worked as a receptionist in Blue Hanoi hotel

I would like to apply for a receptionist position that the hotel is hiring for flexible shift. Hope to be answered by email soon!

Thanks you for reading

Kinh nghiệm làm việc *

1/12/2020 đến 6/5/2021
Khách sạn Blue Hanoi -Lễ tân

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU