Thu Thảo Nguyễn

Hồ sơ xin việc

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

Đào tạo*

Kỹ năng *

giao tiếp và thích nghe nhanh với các môi trường làm việc
60%

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU