Vũ Trung Kiên

Giám Đốc Kinh Doanh

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

  • Địa điểm  Hà Nội
  • Danh mục  Bất động sảnKinh doanh
  • Ngôn ngữ Việt Nam
  • Vị trí công việc Quản lý cấp cao
  • Vui lòng đăng nhập với tài khoản nhà tuyển dụng để xem thêm thông tin

Thông tin chi tiết cho nôi dung CV

Đào tạo*

2009 - 2013
Viện Đại Học Mở Hà Nội -Cử nhân

Tốt nghiệp chuyên ngành : Quản trị kinh doanh 


Kinh nghiệm làm việc *

03/2018 - Nay
J&T Express -Quản lý khu vực(Chủ Quản)

Mô tả chi tiết về công việc:

-Quản lý nhân sự :

+Tuyển dụng,đào tạo đội ngũ Trưởng bưu cục(BC),nhânrnviên BC,nhân viên giao hàng.Đảm bảo sự ổn định về số lượng & chất lượngrnnhân sự tại chuỗi các BC tại khu vực phụ trách

+Giám sát,thực thi các quy định,chế tài vềrnnề nếp tác phong của các cấp nhân viên tại từng bưu cục

+Đánh giá KPI,đề xuất khen thưởng,kỷ luậtrnhàng tháng,quý,năm.

+Điều phối,luân chuyển nhân sự khi cần .

-Vận hành:

+Quản lý,bao quát toàn bộ hoạt động của cácrnBC.

+Xây dựng tuyến đường lộ trình phát,nhận hàng(shipper),xernhàng giao nhận từ trung tâm khai thác sao cho tối ưu nhất về nhân sự,quãngrnđường & chi phí.

+Giám sát sự tuân thủ việc thực hiệnrnđúng,đủ SOP,5S hàng ngày.

+Giám sát tỉ lệ ký nhận thành công,thờirngian nhận kiện hàng theo từng ngày của từng BC.

+Đảm bảo việc thu nộp cước phí,COD tại cácrnBC.Hạn chế tối đa và xử lý kịp thời các trường hợp chậm nộp cước,gối hoặc ômrnCOD của khách hàng.

-Quản lý tài chính:

+Giám sát,yêu cầu các Trưởng bưu cục sửrndụng tối ưu các nguồn lực hợp lý,tối ưu,hiệu quả cho hoạt động vận hành kinhrndoanh và chăm sóc khách hàng.

+Tiếp nhận,phê duyệt đề xuất bổ sung trangrnthiết bị,công cụ dụng cụ,nguyên vật liệu đầy đủ,kịp thời.

+Kiểm soát,nhắc nhở các Trưởng BC các vấnrnđề liên quan đến thu & chi,đảm bảo an toàn tài chính cho từng bưu cục.

-Quản lý kinh doanh

+Chịu trách nhiệm chính về doanh thu &rnphát triển thị trường tại khu vực được giao

+Xây dựng KPI,phân bổ target cho từng BC

+Hỗ trợ,hướng dẫn,đào tạo,thúc đẩy TrưởngrnBC,nhân viên kinh doanh hoàn thành chỉ tiêu được giao

+Đánh giá,nghiên cứu,phân tích thịrntrường,đối thủ cạnh tranh.Xây dựng,định hướng phương án chiến lược phát triểnrnthị trường hiệu quả

+Lập,giám sát tiến độ,điều chỉnh kế hoạchrnkinh doanh phù hợp với từng giai đoạn

+Tìm kiếm mặt bằng và mở mới BC tại các thịrntrường tiềm năng nhằm đảm bảo việc phát triển mạng lưới,độ phủ phù hợp với thựcrntế thị trường.


Kỹ năng *

Quản lý
100%
Thuyết trình
100%
Làm việc nhóm
100%

Thành tích, giải thưởng

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU