Đoàn Thị Hồng

Đoàn Thị Hồng

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

  • Địa điểm  Hà Nội
  • Danh mục  Lễ tân
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt và tiếng Nhật
  • Vị trí công việc Chuyên viên - Nhân viên
  • Vui lòng đăng nhập với tài khoản nhà tuyển dụng để xem thêm thông tin

Đào tạo*

2019
Đại học Mở Hà Nội -Cử nhân

Khoa quản trị kinh doanh


Kinh nghiệm làm việc *

Từ 4/2020 tới nay
Viettel -Chăm sóc khách hàng

Kỹ năng *

Chăm sóc khách hàng
75%

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU