Nguyễn Thị Huyền Trang

Chuyên viên Nhân sự C&B

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

  • Địa điểm  Hà Nội
  • Danh mục  Nhân sự
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt
  • Vị trí công việc Chuyên viên - Nhân viên
  • Vui lòng đăng nhập với tài khoản nhà tuyển dụng để xem thêm thông tin

Đào tạo*

2017
Đại học Thương Mại -Cử nhân

Tốt nghiệp loại Khá


Kinh nghiệm làm việc *

Từ 10/2019 đến hiện tại
Công ty Cổ phần Vinafco -Chuyên viên C&B

- Thực hiện việc tính lương, thưởng và phúc lợi cho toàn thể nhân
viên theo đúng quy trình và quy chế lương thưởng của công ty
(~500 nhân sự)
- Thực hiện các công việc mảng BHXH, BHYT, BHTN: Đăng ký mới,
báo tăng, giảm, ốm đau, thai sản, theo dõi đối chiếu số liệu trích
nộp BHXH, thủ tục chốt sổ, hướng dẫn hưởng BHTN cho nhân viên
nghỉ việc.
- Thực hiện Kê khai và nộp tờ khai thuế TNCN hàng tháng, đăng ký
cấp mã số thuế, hồ sơ giảm trừ gia cảnh cho CBNV và trực tiếp
thực hiện Quyết toán thuế TNCN hàng năm cho người lao động
theo quy định.
- Thực hiện xây dựng ngân sách lương, ngân sách nhân sự hàng
năm và lập các báo cáo so sánh ngân sách lương theo từng tháng.
- Sử dụng phần mềm Nhân sự Cadena để hỗ trợ thực hiện công việc:
Quản lý thông tin nhân sự, làm hợp đồng, chấm công, tính lương,
tính BHXH, báo cáo nhân sự trên phần mềm Nhân sự.
- Báo tăng/giảm và hướng dẫn NLĐ hoàn thiện hồ sơ bồi thường
Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.(Bảo hiểm Công ty mua cho CBNV).
- Thực hiện các thủ tục Nhân sự: Ký kết, gia hạn hợp đồng lao động,
tiếp nhận nhân viên mới, giải quyết thôi việc, thanh lý hợp đồng
cho nhân viên nghỉ việc, các quyết định thuyên chuyển, bổ nhiệm,
bãi nhiệm, tăng lương, kỷ luật nhân sự.
- Quản lý, cập nhật thông tin nhân sự, hồ sơ nhân sự của toàn bộ
CBNV trong Công ty.
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho CBNV về các chính sách phúc lợi –
 rnđãi ngộ.
- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên Công ty
theo kế hoạch.
- Thực hiện các báo cáo nhân sự định kỳ theo quy định hoặc khi có
yêu cầu của Trưởng vộ phận
rn


Từ 08/2017 đến 08/2019
Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn -Chuyên viên C&B

- Thực hiện chấm công, tính lương hàng tháng, tính thưởng và các
chế độ phúc lợi cho toàn bộ CBNV của Khách sạn Quốc tế Bảo Sơn
và một số Công ty khác thuộc Tập đoàn Bảo Sơn. (~300 nhân sự)
- Thực hiện các thủ tục Nhân sự: Ký kết, gia hạn hợp đồng lao động,
tiếp nhận nhân viên mới, giải quyết thôi việc, thanh lý hợp đồng
cho nhân viên nghỉ việc....
- Quản lý hồ sơ nhân sự của toàn bộ CBNV trong Công ty.
- Soạn thảo các quyết định thuyên chuyển, bổ nhiệm, bãi nhiệm,
tăng lương, kỷ luật nhân sự.
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho CBNV về các chính sách phúc lợi –
đãi ngộ.
- Thực hiện các công tác Bảo hiểm xã hội: Tăng/giảm lao động; làm
hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động; chốt sổ. Lập
bảng đối chiếu tiền bảo hiểm hàng tháng.
- Phối hợp với phòng kế toán thực hiện Quyết toán thuế TNCN cho
người lao động theo quy định Pháp Luật Việt Nam.
- Tư vấn, tham mưu cho Trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo về việc đổi
mới các chính sách, chế độ phúc lợi cho nhân viên nhằm gìn giữ và
thu hút người tài thông qua tiền lương, đãi ngộ.
- Tham gia tổ chức các sự kiện nội bộ của Công ty: Sinh nhật, Du
xuân, Nghỉ mát...
- Thực hiện các báo cáo nhân sự định kỳ theo quy định hoặc khi có
yêu cầu.
rn


Từ 03/2017 đến 08/2017
CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐÀO TẠO & HỢP TÁC QUỐC TẾ ENCI -Chuyên viên Nhân sự tổng hợp

- Thực hiện công tác tuyển dụng : Lên kế hoạch tuyển dụng và đăng
tin tuyển dụng các vị trí: Kinh doanh, Marketing, Giáo viên, Gia sư, Tư
vấn tuyển sinh. Sắp xếp lịch phỏng vấn và trực tiếp phỏng vấn vòng 1.
- Thực hiện chấm công, tính lương, tính thưởng cho toàn bộ nhân viên.
- Thực hiện các thủ tục Nhân sự: Ký kết hợp đồng, tiếp nhận nhân viên
mới, giải quyết thôi việc, thanh lý hợp đồng cho nhân viên nghỉ việc....
- Quản lý hồ sơ nhân sự của Công ty.
- Soạn thảo các quyết định thuyên chuyển, bổ nhiệm, bãi nhiệm, tăng
lương, kỷ luật nhân sự.
- Thực hiện các công việc bảo hiểm xã hội: Tăng/giảm lao động; làm hồ
sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động; Lập bảng đối
chiếu tiền bảo hiểm hàng tháng
rn


Kỹ năng *

Tin học văn phòng
90%
Sử dụng phần mềm Nhân sự (Cadena, Amis, Smile)
100%
Sử dụng phần mềm BHXH (EBH, BKAV)
100%
Sử dụng phần mềm HTKK để kê khai các tờ khai thuế TNCN
100%
Làm việc độc lập
90%
Làm việc nhóm
90%

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU