Hoàng Thị Minh

Chuyên viên HCNS

điểm chưa sử dụng

Thông tin chung

Kinh nghiệm làm việc *

03/2019 - Hiện tại
Công ty TNHH Phát triển thương mại Trần Gia -TP/Chuyên viên HCNS

-      rnThamrnmưu, đề xuất cho BGĐ xử lý các vấn đề thuộc lĩnh vực chức năng Hành chính nhânrnsự, và tư vấn hỗ trợ hoạt động kinh doanh

rnrn

-      rnTưrnvấn, xây dựng, triển khai, sửa đổi và quản lý quy trình làm việc của nhân viênrnCông ty

rnrn

-      rnThamrngia xây dựng chính sách nhận sự, đánh giá và phát triển nguồn nhân lực

rnrn

-      rnXâyrndựng hệ thống văn bản: Nội quy lao động, quy trình, quy định, tài liệu nội bộrncông ty

rnrn

-      rnQuảnrnlý, điều hành công việc chung của phòng

rnrn

-       Chịu trách nhiệm tuyểnrndụng, điều động nhân sự theo hoạt động chung của công ty

rnrn

-       Làm bảng chấm công, Làmrnbảng lương toàn Công ty

rnrn

-       Thực hiện thủ tục BHXH chornCBNV

rnrn

-       Giải quyết tranh chấp laornđộng

rnrn

-       Giải quyết các vấn đề liênrnquan đến chính sách, chế độ đối với người lao động (BHXH, BHYT, Lương, …)

rnrn

-       Công tác hành chính, vănrnthư lưu trữ, kiểm tra việc thực hiện các quy trình của nhân viên

rnrn

-       Quản lý tài sản

rnrn

-      rnDuy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp.


4/2018 – 12/2018:
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM -HCNS

-      rnCông tác C&B

rnrn

-      rnQuản lý tài sản, thiết bị công ty

rnrn-       Công tác Hành chính vănrnphòng


Kỹ năng *

-tKỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và linh hoạt trong xử lý tình huống
0%
-tKỹ năng tổ chức.
0%

Ứng viên phù hợp

Nguyễn Hà My

Nhân viên Lễ tân

mrdell

Nhân Kỹ Thuật

mrdell

Nhân viên pháp chế

mrdell

NHÂN VIÊN LỄ TÂN PART TIME

mrdell

Nhân Viên Lễ Tân

mrdell

Nhân viên Lễ tân

Contact mrdell

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU