Thỏa thuận sử dụng

Thỏa thuận sử dụng

THỎA THUẬN SỬ DỤNG 

Nội dung bản thỏa thuận này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch KJOB.VN.

Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên bao gồm: thương nhân, tổ chức, người tuyển dụng, người tìm việc đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử KJOB.VN.

Trước khi sử dụng trang Website KJOB.VN bạn cần đọc kỹ và cẩn thận nội dung thỏa thuận sử dụng của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP (KIẾN NGHIỆP). Khi bạn truy cập và sử dụng trang Website: KJOB.VN xem như bạn đã chấp nhận thỏa thuận sử dụng.

KJOB.VN được phép hiệu chỉnh các Điều Khoản Thỏa Thuận và có hiệu lực ngay sau khi cập nhật lại trang này. Vì vậy bạn nên truy cập định kỳ vào trang này để cập nhật những Điều Khoản mới của KJOB.VN. Những thuật ngữ thành viên sử dụng được dùng ở đây đề cập đến tất cả những cá nhân hoặc những tổ chức truy vập vào trang web này với bất kỳ lý do nào.

I. HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC

 1. Nhà Tuyển Dụng sẽ tự tạo một tài khoản với mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên trang website KJOB.VN. Nhà Tuyển Dụng chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và chỉ sử dụng tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) của mình cho mục đích tuyển dụng của chính mình. Trong trường hợp Nhà Tuyển Dụng bị mất hoặc quên mật khẩu thì thông báo ngay cho KJOB.VN để được hỗ trợ kịp thời.
 2. Sau khi Nhà Tuyển Dụng ký kết Hợp Đồng và/hoặc KJOB.VN – Trang website thuộc sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP đã kích hoạt dịch vụ theo Đơn hàng hoặc Hợp đồng đã ký kết  thì Nhà Tuyển Dụng không được thay đổi, đồng thời Nhà Tuyển Dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ của mình.
 3. Nhà Tuyển Dụng sẽ được đăng tải nội dung thông tin đăng tuyển của mình và/hoặc giới thiệu địa chỉ website của mình tại KJOB.VN. Nhà Tuyển Dụng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung thông tin quảng cáo tuyển dụng của mình đăng tải tại KJOB.VN hoặc các các nội dung liên quan đến tuyển dụng tại trang website được giới thiệu.
 4. Nhà Tuyển Dụng chỉ được sử dụng khai thác thông tin từ dịch vụ theo Đơn hàng/Hợp đồng đã ký cho mục đích tuyển dụng của mình. Nhà Tuyển Dụng không được tiết lộ, bán các thông tin về ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của KJOB.VN.
 5. Các dịch vụ trong Đơn hàng/Hợp đồng đã ký chỉ được áp dụng cho doanh nghiệp đứng tên trên Đơn hàng/Hợp đồng (không bao gồm các công ty thành viên/công ty liên kết) và nội dung tuyển dụng đúng với lĩnh vực đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp.
 6. Trường hợp Nhà Tuyển Dụng vi phạm các quy định trên tại điều này thì KJOB.VN có quyền gỡ bỏ mọi thông tin hoặc đường dẫn của Nhà Tuyển Dụng và chấm dứt Đơn hàng/Hợp đồng mà không phải trả lại số tiền dịch vụ mà Nhà Tuyển Dụng đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết, đồng thời thông báo việc vi phạm với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và buộc Nhà Tuyển Dụng bồi thường thiệt hại phát sinh từ vi phạm của Nhà Tuyển Dụng.
 7. Trường hợp KJOB.VN nhận thấy Nhà Tuyển Dụng có dấu hiệu vi phạm các quy định trên tại điều này thì CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP có quyền tạm thời gỡ bỏ mọi thông tin hoặc đường dẫn của Nhà Tuyển Dụng và gởi thông báo cho Nhà Tuyển Dụng; nếu Kiến Nghiệp quyết định đơn phương chấm dứt Đơn hàng/Hợp đồng sẽ hoàn trả số tiền dịch vụ mà Nhà Tuyển Dụng đã thanh toán nhưng chưa sử dụng hết.
 8. Thông qua việc ký kết hợp đồng / đơn hàng / biên bản thỏa thuận hợp tác, Nhà tuyển dụng đồng ý cho phép CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP sử dụng logo và thương hiệu cho mục đích quảng bá thương hiệu của nhà tuyển dụng đến với ứng viên và người dùng thông qua các chương trình quảng cáo và khảo sát của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP.
 9. Mỗi vị trí/chức danh chỉ được đăng 01 tin và chỉ đăng lại sau 30 ngày đăng tuyển khi tin tuyển dụng cũ đã hết hạn. Trong trường hợp Nhà tuyển dụng cần đăng tin tuyển dụng mới cần cho ngừng đăng tin tuyển dụng cũ có nội dung tương tự. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP sẽ kiểm tra và tiến hành ngừng đăng tuyển các vị trí có cùng nội dung mà không báo trước cho Nhà tuyển dụng.
 10. Tất cả các thông tin nhà tuyển dụng đăng tải trên Website KJOB.VN và các website liên quan không được phép đề cập/ nói xấu đối thủ cạnh tranh. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP có quyền từ chối đăng hoặc gỡ bỏ các nội dung có liên quan đến vấn đề này.

II. QUY ĐỊNH ĐĂNG /QUẢNG CÁO TUYỂN DỤNG

 1. Về tiêu đề đăng tuyển

Phải viết hoa chữ cái đầu tiên (ví dụ: Giám Đốc Nhân Sự, Giám Đốc Kinh Doanh…). Đối với các cụm viết tắt, tất cả các chữ cái đều phải được viết hoa (ví dụ: ĐHKK, ERP, CAD, .NET, PCCC…)

Hạn chế sử dụng cùng lúc title tiếng Anh và tiếng Việt. Không để tiếng Anh và tiếng Việt lẫn lộn sẽ khó cho ứng viên trong quá trình tìm kiếm (Nhân viên Technical máy tính…) trừ những trường hợp sau:
+ Không có từ tiếng Việt thay thế (Nhân viên ERP, chuyên viên ISO, Lập trình viên .NET…),
+ Cụm tiếng Anh phổ biến (Nhân viên QC, Kỹ sư M&E…)

Các cụm từ như “Tuyển”, “làm việc tại”, “phòng…”; các thông tin như số lượng tuyển, địa điểm làm việc, sản phẩm, đối tượng làm việc, phòng ban, lương, ngôn ngữ, giới tính… cần được xóa khỏi job title và chỉ thể hiện trong mô tả công việc.

 1. Về nội dung công việc đăng tuyển (jobs)
 • Nội dung công việc đăng tuyển cần có nội dung/thông tin chi tiết, đầy đủ về vị trí cần tuyển dụng: Mô tả công việc, yêu cầu công việc, lợi ích, thông tin khác.
 • Các yêu cầu được viết tách biệt, không được viết thành đoạn; loại bỏ các cụm như “Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn”; “Thông tin chi tiết trong buổi phỏng vấn”…; các đường link.
 • Không để thông tin liên hệ như số điện thoại, email trong mô tả công việc.
 1. Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo:
 • Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Thuốc lá.
 • Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.
 • Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.
 • Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc.
 • Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích dục.
 • Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính chất kích động bạo lực.
 • Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.
 1. Chương trình bảo hành sau đăng tuyển
 • Tất cả các khách hàng đều được tham gia chương trình bảo hành cho dịch vụ Đăng tuyển dụng với các vị trí đăng tuyển chưa hiệu quả.
 • Vị trí đăng tuyển chưa hiệu quả được hiểu là bất kỳ vị trí đăng tuyển sau 30 ngày thu hút dưới 30 Hồ sơ. Bất kỳ vị trí đăng tuyển chưa hiệu quả đều được hỗ trợ đăng tuyển lại miễn phí và tối đa 02 lần hỗ trợ. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP có thể thay đổi điều khoản này tùy theo quy định hỗ trợ khách hàng theo từng thời điểm.

III. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

1. Quy định thành viên:

 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.Thành viên đăng tin bài rao bán sản phẩm sai chuyên mục Ban quản trị KJOB.VN sẽ gửi email thông báo và xóa bài viết đó.
 • Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và  phát  tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN trong bản Quy chế này.
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT KJOB.VN dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN.

 2. Hành vi cấm trong hoạt động đặt banner để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên KJOB.VN.

 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

3. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm của Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên Website KJOB.VN:

 • Sau khi nhà tuyển dụng đăng tin bài tuyển dụng sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung KJOB.VN kiểm soát và xét duyệt rồi mới cho hiển thị lên website.
 • VN sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng tuyển dụng của nhà tuyển dụng nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc kjob.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
 • VN giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

IV. THÔNG TIN NGƯỜI SỬ DỤNG

 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà KJOB.VN cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để KJOB.VN liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
 • Công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ cho bất cứ bên thứ ba tên, địa chỉ, địa chỉ email hay số điện thoại của bạn mà không có sự đồng ý ưu tiên của bạn, ngoại trừ sự cần thiết nhất định hay thích hợp để tuân theo những luật pháp hiện hành hay trong những tiến trình hợp pháp nơi những thông tin như thế là thích hợp.
 • Công ty chúng tôi sẽ không đại diện hay cam đoan tính trung thực, chính xác hay sự phụ thuộc vào những nội dung được đăng tải bởi người sử dụng hay xác nhận bất cứ quan điểm được người sử dụng bày tỏ.
 • Bất cứ những siêu liên kết, những từ khóa bị giấu hay bất cứ từ khóa nào không thích hợp với công việc hay nói cách khác có tính chất lừa dối có trong một công việc đăng trên trang này đều bị cấm.

V. ĐĂNG KÝ VÀ MẬT KHẨU

 • Thành viên chịu trách nhiệm lưu giữ bảo mật thông tin và mật khẩu của cá nhân, tổ chức, thương nhân. Thành viên sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những sử dụng đăng ký của thành viên , cho dù thành viên có quyền hay không. Thành viên đồng ý ngay lập tức cho Công ty bất cứ cách dùng không có quyền lực về việc đăng ký hoặc mật khẩu của thành viên .
 • Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm khi người sử dụng này lấy email của người khác sử dụng với mục đích spam, phá hoại hoặc gửi các nội dung xấu, mang tính chất đồi trụy, ảnh hưởng đến chủ nhân của email đó.
 • Các hành vi và nội dung vi phạm pháp luật người sử dụng vi phạm sẽ tự chịu trách nhiệm trước pháp luật. Công ty chúng tôi có quyền xóa, khóa tài khoản vi phạm thỏa thuận sử dụng mà không cần báo trước.

VI. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CÔNG TY

1.Trách nhiệm pháp lý của Công Ty Kiến Nghiệp

 • VN – Thuộc sở hữu của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP chỉ là nơi gặp gỡ trang website này đóng vai trò là nơi gặp gỡ để nhà tuyển dụng đăng tải cơ hội công việc và những ứng viên đăng tải đơn xin việc và không ngăn cản hay kiểm duyệt những danh sách đưa ra.
 • Công ty không liên quan đến quá trình giao dịch thực sự giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Kết quả là Công ty không thể kiểm soát được chất lượng, độ an toàn hay hợp pháp của công việc hay đơn xin việc được đăng tải, tính xác thực hay chính xác của danh sách, khả năng cung cấp công việc cho ứng viên của nhà tuyển dụng hay khả năng của ứng viên khi xin việc.
 • Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp hệ thống cơ sở bị các tác nhân xấu tấn công, đánh cắp thông tin hoặc trường hợp thành viên đánh mất thông tin, mất an toàn thông tin khi đã được cấp phép, cấp tài khoản truy trập vào hệ thống website KJOB.VN của chúng tôi . Đó là  khi bị nhiễm virus, vius tấn công cơ sở dữ liệu, phần mềm có hại khác trong trưởng hợp mất dữ liệu , thông tin hoặc thông tin người dung bị đánh mất vào tay kẻ xấu vào truy cập và thay đổi thông tin đã được cấp cho thành viên trong buổi đầu đăng ký tài khoản thành viên tại website KJOB.VN. Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm với những việc này.

2. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

 • Sàn giao dịch TMĐT VN cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của KJOB.VN, sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.
 • Khi thực hiện các đăng tin trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo  các quy trình hướng dẫn.
 • Ban quản tri Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được  chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN.
 • Ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

VII. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN TRỊ KJOB.VN

1.  Quyền của Ban quản trị KJOB.VN

Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN nêu ra.

Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

KJOB.VN có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN

KJOB.VN sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN liên tục trong hai (02) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN.

KJOB.VN có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho KJOB.VN trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của KJOB.VN, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

KJOB.VN giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên KJOB.VN theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của KJOB.VN. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

KJOB.VN giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của KJOB.VN và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản trị KJOB.VN

KJOB.VN có trách nhiệm xây dựng, thực hiện kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyến dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

KJOB.VN chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động KJOB.VN trong điều kiện và phạm vi cho phép.

KJOB.VN sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên KJOB.VN

KJOB.VN có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tuy theo mức độ Sàn giao dịch KJOB.VN sẽ có phướng án giải bảo vệ quyền lợi của thành viên.

KJOB.VN ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 47/2014/TT-BCT

KJOB.VN loại bỏ khỏi website những thông tin đăng tuyển dụng/hồ sơ ứng viên không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website, vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.

KJOB.VN yêu cầu người bán các hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa/dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

VIII. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KJOB.VN

1. Quyền của thành viên của KJOB.VN

 • Khi đăng ký trở thành thành viên của KJOB.VN và được KJOB.VN đồng ý, thành viên sẽ được đăng tin bài liên quan (tin/quảng cáo tuyển dụng, hồ sơ ứng viên) đến việc tuyển dụng/tìm kiếm việc làm trên KJOB.VN.
 • Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hồ sơ tuyển dụng, nội dung công việc đăng tải/ quản lý hồ sơ cá nhân, theo dõi việc làm phù hợp tại KJOB.VN.
 • Thành viên sẽ được nhân viên của KJOB.VN hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tạo hồ sơ, nộp đơn ứng tuyển hoặc đăng tin tuyển dụng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên KJOB.VN.
 • VN cấp quyền đăng thông tin tuyển dụng và/hoặc tìm kiếm ứng viên trên KJOB.VN (dựa theo thỏa thuận sử dụng dịch vụ).
 • Thành viên có quyền đóng góp ý kiến VN trong quá trình hoạt động.

2. Trách nhiệm của thành viên của KJOB.VN

 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.
 • Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho KJOB.VN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho KJOB.VN và những thông tin đăng tải lên KJOB.VN
 • Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên KJOB.VN
 • Thành viên người tìm việc, người tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tuyển dụng và người tìm việc diễn ra qua KJOB.VN.
 • Thành viên người tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người tuyển dụng.
 • Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của KJOB.VN vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của KJOB.VN. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do KJOB.VN cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của KJOB.VN trong Quy định này.
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín KJOB.VN dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của KJOB.VN

IX .QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – KHIẾU NẠI

Khi phát sinh tranh chấp, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Thành viên phản ánh về dịch vụ website cung cấp, trả thông tin đăng tải về việc làm không chính xác…qua:
  • Email: cskhkjob@gmail.com
  • Điện thoại đường dây nóng : 0971131188 hoặc (024)3.999.29.79
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng hoặc Bộ phận Kinh doanh của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.
 • Bước 3: Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.Nhà tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website:kjob.vn

KJOB.VN tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tìm việc. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Các bên bao gồm người tìm việc, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với người tìm việc. KJOB.VN sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến người tìm việc và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.

Sau khi người tìm việc, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho ban quản trị KJOB.VN. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: KJOB.VN sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. KJOB.VN sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên KJOB.VN.

X. TỔNG QUAN

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN do CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: KJOB.VN (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN”).

Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch KJOB.VN. Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử KJOB.VN.

Những dữ liệu của bạn sẽ được tích trữ và xử lý ở Việt Nam. Thành viên truy cập trang website KJOB.VN bên ngoài Việt Nam, sử dụng trang website này tức là thành viên đã đồng ý chuyển tải dữ liệu của bạn ra khỏi nước bạn và đưa đến Việt Nam.

Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua Sàn giao dịch thương mại điện tử KJOB.VN phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người cần tìm việc làm. Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử KJOB.VN tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào về Điều khoản và Điều kiện trong nội dung Quy chế này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Thành viên vui lòng kiểm tra các điều kiện này để cập nhật các thay đổi. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang website sau khi các thay đổi về Điều khoản và Điều kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó.

XI. CHẤM DỨT

Trong tất cả mọi trường hợp, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP lưu trữ quyền, với sự suy xét duy nhất, thực hiện tất cả những phương cách hợp pháp, bao gồm mà không hạn chế việc xử lý các thông tin và/hoặc loại bỏ những đăng tải của thành viên ra khỏi trang website KJOB.VN; và ngay lập tức chấm dứt đăng ký của thành viên hoặc khả năng truy cập vào trang website KJOB.VN và/hoặc bất cứ những dịch vụ nào khác do Công ty chúng tôi cung cấp cho thành viên, về bất cứ những vi phạm về những thỏa thuận và điều kiện này hoặc nếu Công ty không có khả năng kiểm tra hay xác nhận bất cứ thông tin bạn cung cấp trên trang website này

XII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử KJOB.VN chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử KJOB.VN có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử KJOB.VN cho các thành viên biết.

Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.

Quy chế hoạt động sẽ được KJOB.VN cập nhật bổ sung liên tục và thông báo trước khi thực hiện. Quy chế có hiệu lực thi hành sau 5 ngày làm việc khi có thông báo thay đổi. Thành viên tham gia KJOB.VN có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XIII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng KJOB.VN làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của thành viên/khách hàng xin vui long liên hệ với KJOB.VN như sau:

 • Phòng Hỗ trợ khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP
 • Địa chỉ: Số 37B2, Tổ 48B, Ngõ 259, đường Yên Hoà, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
 • Email: kiennghiepgroup@gmail.com
 • Hotline: 02439992979 / 0971131188

 

Hãy để lại bình luận

TOP VIỆC LÀM

NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU
tư vấn dịch vụ đăng tin

Kjob online