Truyền thông

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự ngành Marketing và Truyền thông

Doanh nghiệp nào cũng cần những nhân sự có năng lực và phù hợp vào đúng thời điểm. Kiến Nghiệp Group sẽ giúp doanh nghiệp tìm kiếm, đánh giá, tuyển dụng và quản lý đội ngũ nhân sự Marketing, Truyền thông, Tổ chức sự kiện . Kiến Nghiệp Group hiện đang sở hữu nguồn database về nhân sự Marketing, Truyền thông, Tổ chức sự kiện dồi dào, đúng chuyên

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU