thời gian

Đúng deadline là gì ?

Một nhiệm vụ được giao trong quá trình làm việc luôn đi kèm với thời hạn hoàn thành (deadline) và mọi người được yêu cầu cần phải tuân theo thời hạn này để đảm bảo không ảnh hưởng đến diễn tiến chung của một dự án. Vậy tuân theo thời hạn hay còn gọi là đúng deadline là như thế nào,

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU