Nghề và nghiệp

Chọn nghề hay nghiệp?

Thử trả lời những câu hỏi đơn giản dưới đây, để biết bạn đang theo đuổi một sự nghiệp mơ ước, hay chỉ là một nghề “kiếm cơm”? Với mỗi câu trả lời đúng bạn được 1 điểm, câu trả lời sai được 0 điểm. 1. Tôi luôn rất háo hức để đi làm? 2. Tôi kể về công việc

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU