Lối đi nào cho doanh nghiệp mới thành lập

Lối đi nào cho doanh nghiệp mới thành lập

Khi bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh, nhiều chủ doanh nghiệp nghĩ rằng, chỉ cần đầu tư vào sản phẩm, huy động vốn để phát triển sản phẩm, thương hiệu quan tâm sau, khi sản phẩm bán chạy, nhiều tiền hơn lúc đó đầy tư cho thương hiệu cũng chưa muộn. Lý do để chủ doanh nghiệp ít đầu tư xây

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU