gắn kết với nhân viên

Sếp có nên so sánh nhân viên với nhau không?

Nhận xét, phản hồi đóng vai trò quan trọng trong quá trình gắn kết với nhân viên. Nhưng người sếp cần nên hiểu nhân viên của mình và cảm nhận được cách thức mà họ muốn đón nhận sự phản hồi. Mỗi người được khích lệ bằng những cách khác nhau, không ai giống ai cả. Bạn có hay đưa

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU