Facebook

Tầm quan trọng của Facebook trong quá trình tìm việc

Nhiều bạn cho rằng Facebook cá nhân không quan trọng trong quá trình tìm việc. Nhưng hiện nay, rất nhiều nhà tuyển dụng thường sẽ “truy lùng” trang cá nhân để tìm hiểu thêm về tính cách của ứng viên. Facebook là nơi chúng ta thể hiện một phần tính cách, suy nghĩ của bản thân. Hay nói cách khác, chỉ cần

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU