doanh nghiệp nhỏ

Bí quyết tuyển dụng cho doanh nghiệp nhỏ

Quy mô doanh nghiệp càng nhỏ thì tầm quan trọng của việc tuyển dụng càng lớn. Nếu bạn có 100 nhân viên, một người làm chưa tốt sẽ không ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh và bạn hoàn toàn có thể đào tạo lại hoặc thay thế dễ dàng. Nhưng ở doanh nghiệp nhỏ, nếu nhân viên chủ chốt

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU