chấm dứt hợp đồng lao động

Nghỉ việc bao lâu sẽ được nhận lại sổ bảo hiểm?

Sổ bảo hiểm xã hội sẽ được trả lại cho người lao động sau khi nghỉ việc. Vậy sổ bảo hiểm sẽ được trả lại trong thời gian bao lâu sau khi nghỉ việc? Sổ bảo hiểm xã hội do ai bảo quản? Trước đây, sổ BHXH do người sử dụng lao động bảo quản. Tuy nhiên, từ ngày 01/01/2016, khi Luật BHXH

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU