BHXH một lần

4 lý do không nên nhận tiền BHXH một lần

Thực tế, việc nhận BHXH một lần khiến người lao động bị thiệt, vì những lý do dưới đây. 1. Không được cộng nối thời gian đóng BHXH Người lao động khi đã nhận tiền BHXH một lần sẽ không được cộng nối thời gian đóng BHXH mà tính thành thời gian đóng BHXH mới trong lần tiếp theo. Cụ thể, tại Điều

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU