5 con khỉ

Câu chuyện 5 con khỉ và 1 nải chuối

Chuyện kể rằng, có 5 con khỉ bị nhốt trong một căn phòng. Giữa phòng là một cái thang, trên đỉnh thang là nải chuối. Mỗi khi có một con khỉ định trèo lên thang, người ta lại phun nước lạnh vào những con còn lại, làm chúng rất khổ sở. Sau một thời gian, mỗi khi có một con

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU