QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KJOB.VN

                                                                                                               

GIỚI THIỆU

Kjob.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử do Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp thực hiện hoạt động và vận hành, cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình tuyển dụng/ứng tuyển.

Website cho phép người tham gia được đăng bài tuyển dụng/tìm việc, tìm kiếm hồ sơ người tìm việc, tìm kiếm nhà tuyển dụng, tìm việc.

Sứ mệnh Kjob.vn hướng tới là trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong thị trường thương mại điện tử về việc làm, là cầu nối nhà tuyển dụng và người tìm việc, nhằm phát huy và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế của đất nước.

I. ĐỊNH NGHĨA

Kjob.vnhoặc “Sàn thương mại điện tử (hoặc TMĐT) Kjob.vnlà sàn giao dịch thương mại điện tử có tên website và địa chỉ miền là kjob.vn do Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp.

 “Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp” (gọi tắt là “Công ty”) là Công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0108982457, do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 11/11/2019.

Nhà tuyển dụng”: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ và được Công ty đồng ý cho phép sử dụng dịch vụ trên sàn thương mại điện tử kjob.vn bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty.

Người tìm việc”: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được đăng trên Kjob.vn. Người tìm việc có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký tài khoản.

“Thành viên” là bao gồm cả người tuyển dụng lẫn người tìm việc.

– Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Kjob.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website.

– Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Kjob.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng các dịch vụ do của sàn.

Sản phẩm” được hiểu là “thông tin việc làm” được đăng tin tại các mục trên website Kjob.vn

Thông tin việc làm” là thông tin cơ bản về mô tả công việc được Nhà tuyển dụng đăng trên sàn Kjob.vn.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Sàn thương mại điện tử Kjob.vn được đăng ký hoạt động như sàn giao dịch thương mại điện tử do Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp sở hữu và vận hành. Thành viên trên sàn thương mại điện tử Kjob.vn là các Nhà tuyển dụng và Người tìm việc có đăng ký tài khoản sử dụng trên Kjob.vn.
 2. Nhà tuyển dụng là các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh, thương mại hợp pháp được Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp đồng ý cho phép đăng ký với tư cách Nhà tuyển dụng trên sàn thương mại điện tử Kjob.vn nhằm tạo lập thông tin giới thiệu, thông tin việc làm trên Sàn TMĐT Kjob.vn. Thông tin các Nhà tuyển dụng trên Kjob.vn phải minh bạch, đầy đủ và chính xác.
 3. Các Nhà Tuyển dụng và Người tìm việc tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử kjob.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.
 4. Thông tin việc làm được đăng tải trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Kjob.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.
 5. Hoạt động tuyển dụng qua Sàn TMĐT Kjob.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tìm việc.
 6. Sản phẩm tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT Kjob.vn được đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không vi phạm các quy định của Bộ luật lao động và quy định pháp luật liên quan khác.
 7. Nhà tuyển dụng khi tham gia vào Sàn TMĐT Kjob.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam, quy chế hoạt động và các chính sách, quy định khác của sàn thương mại điện tử Kjob.vn và cam kết thực hiện đúng những quy định liên quan.
 8. Quy chế này và các giao dịch trên sàn thương mại điện tử kjob.vn phải luôn tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam.

III. QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Quy trình dành cho Người tìm việc

Bước 1: Đăng ký tài khoản

Để đăng ký tài khoản người tìm việc, người dùng click vào đăng ký ứng viên và điền các thông tin email, mật khẩu người dùng vào mục thông tin tài khoản như hình sau:

Bước 2: Đăng nhập

Bước 3:

Hoàn thiện hồ sơ người tìm việc tại mục “Hồ sơ của tôi”. Người tìm việc nhập họ và tên, ngày tháng năm sinh, thông tin liên hệ. Tại mục “Hồ sơ của tôi” người tìm việc còn có thể thay đổi email đăng nhập, mật khẩu mới.

Bước 4:

Đăng ký hồ sơ. Thành viên click vào ảnh đại diện ở góc phải phía trên của website và chọn “đăng ký hồ sơ” và nhập các thông tin gồm: tên hồ sơ, địa chỉ, vị trí công việc, thông tin liên hệ, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc, thành tích, kỹ năng.

Bước 5: Đăng tin

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người tìm việc nhấn “Đăng tin” để nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm đưược hồ sơ ứng tuyển.

Bước 6: Quản lý hồ sơ ứng viên

Người tuyển dụng quản lý hồ sơ ứng tuyển tại mục “Hồ sơ ứng viên”, Người tìm việc có thể thực hiện các thao tác làm mới hồ sơ, nhân đôi hồ sơ, chỉnh sửa, xóa hồ sơ.

Bước 7:

Theo dõi hồ sơ đã gửi ứng tuyển tại mục “Ứng tuyển”. Ngoài ra, người tìm việc có thể xem việc làm gợi ý tại mục “Gợi ý việc làm”.

Khi có nhà tuyển dụng phản hồi, người tìm việc sẽ nhận được thông báo của nhà tuyển dụng tại mục “Thông báo việc làm”.

2. Quy trình dành cho Nhà tuyển dụng

Bước 1: Tạo tài khoản nhà tuyển dụng gồm: Tên hiển thị, Email, password.

Sau khi đăng ký hoàn tất, người bán sẽ có tài khoản ban đầu như ví dụ tại ảnh chụp sau:

Bước 2:

Hoàn thiện hồ sơ nhà tuyển dụng tại mục “Hồ sơ công ty”. Nhà tuyển dụng nhập tên công ty, mô tả về công ty, logo công ty, ảnh bìa, ảnh đại diện, lĩnh vực hoạt động, địa chỉ, thông tin liên hệ để người tìm việc có thể xem thông tin về công ty trong quá trình tìm kiếm việc làm. Tại mục “Hồ sơ công ty” nhà tuyển dụng còn có thể thay đổi email đăng nhập, mật khẩu mới.

Bước 3: Đăng tin tuyển dụng

Nhà tuyển dụng click vào ảnh đại diện và click vào “Đăng tuyển”

Nhà tuyển dụng nhập thông tin tuyển dụng theo mô tả trên website. Theo đó cần nhập các thông tin vị trí công việc, mô tả việc làm, quyền lợi, yêu cầu, loại việc làm, địa chỉ làm việc, lương, kinh nghiệm, thời hạn tuyển dụng.

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, nhà tuyển dụng kiểm tra và tiến hành đăng tuyển

  Bước 4: Quản lý tin tuyển dụng

Nhà tuyển dụng quản lý tin tuyển dụng tại mục tuyển dụng, Nhà tuyển dụng có thể thực hiện các thao tác làm mới tin tuyển dụng, nhân bản tin tuyển dụng, thu hồi, chỉnh sửa, xóa tin tuyển dụng.

Bước 5:

Theo dõi hồ sơ người tìm việc ứng tuyển tại mục “Ứng tuyển”. Ngoài ra, nhà tuyển dụng có thể xem các hồ sơ kjob.vn gợi ý tại mục “Hồ sơ gợi ý” hoặc kiểm tra lại các hồ sơ ứng viên mà nhà tuyển dụng đã xem tại mục “Hồ sơ đã xem”.

Khi có ứng viên gửi hồ sơ ứng tuyển sẽ có thông báo tại mục “Thông báo hồ sơ” để nhà tuyển dụng dễ dàng kiểm tra.

3. Quy trình giao nhận, vận chuyển

Do đặc thù của sàn thương mại điện tử Kjob.vn là website cho phép người tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Nên Công ty không có quy trình, chính sách giao nhận, vận chuyển. Việc tuyển dụng, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phám giữa người tuyển dụng và người tìm việc qua các hình thực như: Phỏng vấn, thi tuyển, gọi điện…

4. Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại

Kjob.vn luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng liên quan đến giao dịch tại sàn thương mại điện tử Kjob.vn. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Kjob.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Kjob.vn.

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

 Bước 1: Khách hàng khiếu nại thực hiện qua một trong các bước sau:

 • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: kiennghiepgroup@gmail.com hoặc
 • Gọi điện đến Hotline 0971131188 hoặc (024)3.999.29.79 hoặc
 • Gửi khiếu nại đến địa chỉ: Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp, Số 11, tổ 19, ngách 24/79, đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

 Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Công ty sẽ tiếp nhận các phản ánh của thành viên. Các Bộ phận này chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời kết quả giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các Chính sách mà Công ty đã công bố.

 Bước 3: Kjob.vn có thể yêu cầu Khách Hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

 Bước 4:

 • Tùy theo mức độ sai phạm Công ty sẽ đưa ra biện pháp xử lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty sẽ đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật. Nhà tuyển dụng và người tìm việc có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ người tìm việc hoặc người tuyển dụng liên quan đến các nội dung công việc đăng tải trên website:www.kjob.vn.
 • Kjob.vn tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của Khách hàng. Vì vậy, đề nghị các Nhà tuyển dụng trên sàn TMĐT Kjob.vn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin việc làm. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
 • Các bên bao gồm Nhà tuyển dụng, người tìm việc có vai trò quan trọng và có trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết sự việc. Nhà tuyển dụng, người tìm việc cần có trách nhiệm cung cấp văn bản, tài liệu, giấy tờ, và các chứng cứ khác để chứng minh, làm rõ thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn. Khi được yêu cầu, Kjob.vn sẽ cung cấp những thông tin liên quan đến Người tìm việc và Nhà tuyển dụng nếu được Người tìm việc hoặc Nhà tuyển dụng (liên quan đến tranh chấp) đồng ý hoặc trong phạm vi được luật pháp cho phép.
 • Trong trường hợp giao dịch phát sinh khiếu nại, tranh chấp mà được xác định lỗi thuộc về Nhà tuyển dụng, Kjob.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xử lý tùy theo mức độ của sai phạm. Kjob.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về thông tin của Nhà tuyển dụng đó trên Kjob.vn đồng thời yêu cầu Nhà tuyển dụng bồi thường cho người tìm việc thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với người tìm việc.
 • Trường hợp Kjob.vn và các bên đã nỗ lực giải quyết qua hình thức thương lượng, thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa Người tìm việc và Nhà tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có thể đưa vụ việc đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

5. Quy trình thanh toán

 • Quy trình thanh toán dành cho nhà tuyển dụng và người lao động: Hiện nay do đặc thù của các giao dịch việc làm nên hầu hết người lao động khi dự tuyển không phải mất phí đối với nhà tuyển dụng, và nhà tuyển dụng cũng không phải trả phí trực tiếp khi tuyển dụng người lao động (hoặc có thể phát sinh chi phí qua hình thức khác do nhà tuyển dụng và người lao động tự thỏa thuận với nhau).
 • Quy trình thanh toán giữa kjob.vn và người tìm việc: Sàn thương mại điện tử Kjob.vn không thu bất kì loại phí nào đối với người tìm việc khi đăng ký làm thành viên của Kjob.vn.
 • Quy trình thanh toán giữa sàn kjob.vn và nhà tuyển dụng: Nhà tuyển dụng lựa chọn các gói dịch vụ cụ thể tại bảng giá dịch vụ được công bố cụ thể trên website, Link chi tiết: https://kjob.vn/dich-vu-tuyen-dung/.
 • Nhà tuyển dụng sẽ ký hợp đồng với Công ty và thanh toán theo nội dung đã ký kết trong hợp đồng, thanh toán trực tiếp tại Công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp theo thông tin số Tài khoản ngân hàng đã được Công ty đăng ký.

IV. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

 • Nhà tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ bao gồm tên, địa chỉ, mã số thuế/mã số doanh nghiệp, số điện thoại, email khi đăng ký là thành viên trên sàn thương mại điện tử Kjob.vn và chịu hoàn toàn trách nhiệm về thông tin đã cung cấp cho Kjob.vn. Kjob.vn dựa vào thông tin Nhà tuyển dụng cung cấp để thẩm định năng lực Nhà tuyển dụng.
 • Nhà tuyển dụng phải đảm bảo tất cả các thông tin việc làm cung cấp trên Kjob.vn là chính xác, chính thức, còn hiệu lực theo đúng mô tả trên Kjob.vn.
 • Người tìm việc trực tiếp liên hệ lại với nhà tuyển dụng để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại Kjob.vn.
 • Trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu người tìm việc phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ. Người tìm việc phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến nhà tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. Kjob.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.
 • Người tìm việc tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
 • Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

V. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và cam kết bảo mật thông tin của khách hàng khi khách hàng tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử kjob.vn. Đây là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin cá nhân tại sàn giao dịch thương mại điện tử kjob.vn.

1. Mục đích của việc thu thập thông tin:

Việc thu thập thông tin cá nhân trên Kjob.vn bao gồm các thông tin sau:

 • Đối với thành viên là cá nhân: Thu thập thông tin về Họ và tên, điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu, số chứng minh nhân dân, địa chỉ.
 • Đối với thành viên là tổ chức: Tên công ty, địa chỉ công ty, Số điện thoại liên hệ, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp, Tài khoản email, mật khẩu, tên đăng nhập, tên người liên hệ, số điện thoại người liên hệ.
 • Ngoài thông tin đăng ký, đôi khi kjob.vn có thể hỏi các thành viên thông tin cá nhân khi các thành viên khai thác các tính năng khác của Kjob.vn. Nếu các thành viên liên lạc với Kjob.vn có thể giữ một bản ghi nhớ về sự liên lạc này.
 • Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ban quản trị thông qua Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Mục đích việc thu thập thông tin: Nhằm liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên web để đảm bảo quyền lợi cho thành viên và người liên quan.

2. Đối tượng được tiếp cận thông tin thu thập trên:

 • Ban quản trị webiste Kjob.vn

3. Phạm vi sử dụng thông tin:

Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Kjob.vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật, Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

4. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Kjob.vn.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân:

 • Đơn vị thu thập: Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp
 • Địa chỉ: Số 11, tổ 19, ngách 24/79, đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Thông tin liên hệ, giải đáp thắc mắc, khiếu nại:
 • Điện thoại: 0243.999.2979/ 0971131188 / Email: kiennghiepgroup@gmail.com

6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình:

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Kjob.vn thực hiện việc này.
 • Trong trường hợp thành viên có khiếu nại về việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo. Thành viên có quyền gửi khiếu nại đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Kjob.vn thông qua địa chỉ email: kiennghiepgroup@gmail.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản trị website sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

7. An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

 •  Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không thu thập những thông tin cá nhân của trẻ dưới 13 tuổi.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Kjob.vn.
 • Ban quản trị Kjob.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên.
 • Ban quản trị Kjob.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Kjob.vn đã thực hiện những yêu cầu của một tổ chức và kỹ thuật hợp lý được thiết kế để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn từ sự mất mát do tai nạn và sự truy cập, sử dụng, thay đổi hay tiết lộ không được phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng bên thứ ba không hợp pháp sẽ không bao giờ có thể phá hủy những yêu cầu đó hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì mục đích không thích hợp.

8. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân.

 • Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.
 • Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

VI. BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN

 • Ban quản lý Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin nêu tại mục 1 phần V của Quy chế này. Ban quản lý Kjob.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Thành viên có quyền phản ánh về chất lượng của website kjob.vn đến ban quản trị. Mặt khác thành viên cũng có thể phản ánh tính xác thực về những tin bài liên quan đến nội dung của nhà tuyển dụng hoặc người tìm việc đã đăng.
 • Sàn giao dịch TMĐT luôn đảm bảo giải quyết những phản ánh, khiếu nại liên quan đến chất lượng của website Kjob.vn. Đối với những phản ánh liên quan đến các thành viên hoạt động trên sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn. ban quản trị sẽ có biện pháp xử lý tuy theo mức độ.

VII. Quản lý thông tin xấu

1. Quy định thành viên:

 • Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT kjob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 • Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT kjob.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT kjob.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT kjob.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT kjob.vn trong bản Quy chế này.
 • Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT kjob.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT kjob.vn.

2. Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với tin bài đăng tải trên website:

 • Sau khi nhà tuyển dụng đăng tin bài tuyển dụng sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Kjob.vn kiểm soát và xét duyệt rồi mới cho hiển thị lên website.
 • Kjob.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng tuyển dụng của nhà tuyển dụng nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Kjob.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
 • Kjob.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

3. Các nội dung không được phép đăng:

Người dùng được quyền đăng tin lên Kjob.vn nhằm mục đích tuyển dụng hoặc tìm việc. Tuy nhiên, nghiêm cấm người dùng đăng tải thông tin có nội dung sau đây:

 • Phản động, chống phá, bài xích tôn giáo, khiêu dâm, bạo lực, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống và văn hóa Việt Nam;
 • Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân;
 • Sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép;
 • Sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về các tiêu chí dành cho người lao động với đơn vị khác;
 • Đăng thông tin rác, phá rối hay làm mất uy tín của các dịch vụ do Kjob.vn cung cấp;
 • Xúc phạm, khích bác đến người khác dưới bất kỳ hình thức nào;
 • Tuyên truyền về những thông tin mà pháp luật nghiêm cấm như: Sử dụng heroin, thuốc lắc, giết người, cướp của…..
 • Khuyến khích, quảng cáo cho việc sử dụng các sản phẩm độc hại (ví dụ: Thuốc lá, rượu, cần sa);
 • Các sản phẩm văn hóa đồi trụy (băng đĩa, sách báo, vật phẩm);
 • Tài liệu bí mật quốc gia;
 • Vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

4. Các hành vi không được thực hiện:

 • Tuyển dụng cho các doanh nghiệp khác. Ví dụ như đăng tin có chứa hình ảnh, logo, địa chỉ, hotline, đường link của doanh nghiệp hoặc website tuyển dụng khác;
 • Đăng một tin lặp đi lặp lại (spam) trên cùng một danh mục hoặc các danh mục khác nhau.
 • Thay đổi nội dung tin đăng để gian lận đánh giá

VIII. Hướng dẫn đăng tin trên kjob.vn

Tiêu đề, hình ảnh, mức lương, mô tả công việc và các thông tin liên quan phải thống nhất, đúng chính tả, đúng quy định về đăng tin của Kjob.vn. Cụ thể như sau:

a. Tiêu đề bài đăng

 • Phải viết hoa chữ cái đầu tiên (ví dụ: Giám Đốc Nhân Sự, Giám Đốc Kinh Doanh…). Đối với các cụm viết tắt, tất cả các chữ cái đều phải được viết hoa (ví dụ: ĐHKK, ERP, CAD, .NET, PCCC…)
 • Hạn chế sử dụng cùng lúc tiêu đề tiếng Anh và tiếng Việt. Không để tiếng Anh và tiếng Việt lẫn lộn sẽ khó cho ứng viên trong quá trình tìm kiếm (Nhân viên Technical máy tính…) trừ những trường hợp sau:
 • Không có từ tiếng Việt thay thế (Nhân viên ERP, chuyên viên ISO, Lập trình viên .NET…),
 • Cụm tiếng Anh phổ biến (Nhân viên QC, Kỹ sư M&E…)
 • Các cụm từ như “Tuyển”, “làm việc tại”, “phòng…”; các thông tin như số lượng tuyển, địa điểm làm việc, sản phẩm, đối tượng làm việc, phòng ban, lương, ngôn ngữ, giới tính… cần được xóa khỏi tiêu đề và chỉ thể hiện trong mô tả công việc.

b. Thông tin mô tả

 • Mô tả công việc cần đầy đủ và chi tiết, giúp người mua có thể hiểu rõ nội dung, tính chất, yêu cầu của công việc …..để làm căn cứ tuyển dụng/ứng tuyển.
 • Thông tin mô tả không bao gồm số điện thoại và các thông tin liên lạc với mục đích quảng cáo hoặc dẫn người dùng tới các website/doanh nghiệp/nhà tuyển dụng khác.
 • Mô tả công việc được viết tách biệt, không được viết thành đoạn; loại bỏ các cụm như “Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn”; “Thông tin chi tiết trong buổi phỏng vấn”…; các đường link.
 • Điền đầy đủ mức lương, yêu cầu, quyền lợi, địa điểm làm việc, thời hạn tuyển dụng dành cho người lao động.

c. Danh mục

 • Người đăng phải chọn đúng nhóm danh mục cho vị trí công việc để người dùng có thể dễ dàng tiếp cận thông tin.
 • Trường hợp sản phẩm nằm ngoài những lĩnh vực sẵn có, hãy chọn danh mục: lĩnh vực khác
 • Nếu người tuyển dụng chọn sai danh mục thì sẽ bị khóa cho đến khi sửa đổi và lựa chọn danh mục phù hợp. Nếu người tuyển dụng chỉ bấm “cập nhật” mà không thao tác chỉnh sửa gì, thông tin sẽ bị xóa.

d. Xử lý vi phạm

 • Người dùng vi phạm một trong các quy định trên, tùy theo mức độ vi phạm, Kjob.vn sẽ tiến hành một số biện pháp xử lý phù hợp như xóa bài đăng, khóa tài khoản, yêu cầu người tuyển dụng đền bù thiệt hại cho người tìm việc,v.v…
 • Người tuyển dụng vui lòng tôn trọng và tuân thủ quy định đăng bài của Kjob.vn. Mọi bài đăng không tuân thủ theo các quy định, hướng dẫn trên sẽ bị khóa/xóa mà không cần thông báo trước. Người tuyển dụng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Pháp luật nếu cố tình đăng tải các nội dung mà Pháp luật Việt Nam không cho phép.
 • Kjob.vn không giải quyết các tranh chấp giữa khách hàng, cũng như không giải quyết bất cứ khiếu nại nào của khách hàng về bài đăng đã bị Ban quản trị sàn TMĐT Kjob.vn phát hiện vi phạm loại bỏ.

IX. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH LỖI KỸ THUẬT

 • Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn TMĐT kjob.vn, các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
 • Ban quản trị Sàn TMĐT kjob.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành  viên tham gia giao dịch, nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố lỗi kỹ thuật nằm ngoài kiểm soát của kjob.vn, kjob.vn sẽ  ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người mua hàng.
 • Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không  thể tham gia giao dịch được thì các thành viên thông báo cho Ban quản trị Sàn TMĐT kjob.vn qua địa chỉ email kiennghiepgroup@gmail.com sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Sàn TMĐT kjob.vn. Sàn TMĐT kjob.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản trị gây ra.

X. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN QUẢN TRỊ SÀN TMĐT KJOB.VN

1. Quyền

 • Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn nêu ra.
 • Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
 • Kjob.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn.
 • Kjob.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn liên tục trong hai (02) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Kjob.vn.
 • Kjob.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Kjob.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Kjob.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
 • Kjob.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Kjob.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Kjob.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
 • Kjob.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Kjob.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ.

 • Kjob.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyển dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ theo quy định của pháp luật.
 • Kjob.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Kjob.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép.
 • Kjob.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên.
 • Kjob.vn có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng. Ban quản trị sẽ cần nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tuy theo mức độ Sàn giao dịch Kjob.vn sẽ có phướng án giải bảo vệ quyền lợi của thành viên.
 • Kjob.vn ngăn chặn và loại bỏ những thông tin hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Kjob.vn loại bỏ khỏi website những thông tin đăng tuyển dụng/hồ sơ ứng viên không hợp lệ với thỏa thuận sử dụng của website, vi phạm pháp luật khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về thông tin này.
 • Kjob.vn yêu cầu người bán các hàng hóa/dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa/dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa/dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

XI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN

1. Quyền và trách nhiệm của nhà tuyển dụng

a. Quyền:

 • Khi đăng ký trở thành thành viên của Kjob.vn và được Kjob.vn đồng ý, nhà tuyển dụng sẽ được đăng tin bài liên quan đến việc tuyển dụng trên Kjob.vn.
 • Thành viên là nhà tuyển dụng sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc tạo thông tin nhà tuyển dụng, đăng bài tuyển dụng, quản lý tin bài, tìm kiếm hồ sơ ứng viên, lưu hồ sơ ứng viên.
 • Nhà tuyển dụng sẽ được nhân viên của Kjob.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tạo hồ sơ, đăng tin tuyển dụng và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Kjob.vn.
 • Kjob.vn cấp quyền đăng thông tin tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên đối với nhà tuyển dụng trên Kjob.vn (dựa theo thỏa thuận sử dụng dịch vụ).
 • Nhà tuyển dụng có quyền đóng góp ý kiến Kjob.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT kjob.vn.

b. Trách nhiệm.

 •  Nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.
 • Nhà tuyển dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Kjob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Nhà tuyển dụng cam kết những thông tin cung cấp cho Kjob.vn và những thông tin đăng tải lên Kjob.vn là chính xác và tự chịu trách nhiệm về thông tin đó.
 • Nhà tuyển dụng tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Kjob.vn.
 • Nhà tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tìm việc nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về người tuyển dụng.
 • Nhà tuyển dụng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Kjob.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Kjob.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Nhà tuyển dụng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Kjob.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Kjob.vn trong Quy định này.
 • Nhà tuyển dụng không được hành động gây mất uy tín Kjob.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Kjob.vn.

2. Quyền và trách nhiệm của người tìm việc

a. Quyền:

 • Khi đăng ký trở thành thành viên của Kjob.vn và được Kjob.vn đồng ý, thành viên sẽ được tạo hồ sơ, đăng tin ứng tuyển trên Kjob.vn.
 • Thành viên là người tìm việc sẽ được được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc tạo hồ sơ cá nhân, hồ sơ xin việc, tìm kiếm nhà tuyển dụng, đăng bài tìm việc.
 • Được nhân viên của Kjob.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc tìm việc và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Kjob.vn.
 • Có quyền đóng góp ý kiến Kjob.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT kjob.vn.

b. Trách nhiệm.

 • Tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.
 • Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Kjob.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
 • Cam kết những thông tin cung cấp cho Kjob.vn và những thông tin đăng tải lên Kjob.vn là chính xác và chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải.
 • Có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người tuyển dụng và người tìm việc diễn ra qua Kjob.vn.
 • Cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Kjob.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Kjob.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 • Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Kjob.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Kjob.vn trong Quy định này.
 • Không được hành động gây mất uy tín Kjob.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Kjob.vn.

XII. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

 • Công ty có quyền thay đổi Quy chế này vào bất cứ thời điểm nào và sẽ thông báo cho tất cả các đối tượng sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử 05 (năm) ngày trước khi áp dụng những thay đổi đó. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực được nêu trong Quy chế sửa đổi đó. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và có hiệu lực đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi đó.
 • Kjob.vn bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Quy chế hoạt động này vào bất kỳ thời điểm nào. Thành viên tham gia kjob.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên sàn thương mại điện tử kjob.vn.

XIII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên khi sử dụng giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với kjob.vn theo thông tin dưới  đây để  được giải đáp:

 • Hỗ trợ khách hàng: Bộ phận chăm sóc khách hàng
 • Địa chỉ: Số 11, tổ 19, ngách 24/79, đường Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Email: kiennghiepgroup@gmail.com
 • Hotline:  0243.999.2979/ 0971131188.

TRÂN TRỌNG !

Hãy để lại bình luận

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU