Gói Dịch vụ dành cho nhà tuyển dụng

Gói đăng tuyển

Giá trọn gói
VNĐ

1.290.000

Ghim tin top 1 trong 3 khu vực

 1. Việc làm tốt nhất 
 2. Việc làm lương cao
 3. Việc làm mới nhất

Bảo hành

 • Đăng lại tin Top 1 trong 3 trang ngành 2 tuần
 • Tặng 200 điểm lọc hồ sơ ứng viên
4.690.000
 • Tiêu đề in đậm đỏ trong 30 ngày hiển thị khu vực Việc làm tốt nhất đầu trang chủ
3.290.000
 • Tiêu đề in Đậm & Đỏ trong 30 ngày hiển thị khu vực Việc làm lương cao
2.950.000

Gói Lọc hồ sơ

Giá trọn gói
VNĐ

 • Lọc hồ sơ tất cả ngành nghề trong kho hồ sơ trên KJOB
 • Lọc hồ sơ theo: Giới tính, địa điểm, học vấn, ngôn ngữ, …
 • Không giới hạn vị trí, không giới hạn số điểm lọc hàng ngày
4.590.000
 • Lọc hồ sơ tất cả ngành nghề trong kho hồ sơ trên KJOB
2.650.000

Gói Sàn CV Ứng viên

Giá trọn gói
VNĐ

 • Xem bất kỳ CV ứng viên hiển thị trong khu vực Sàn CV ứng viên
 • Bảo hành 300 điểm lọc hồ sơ
  ứng viên trong tất cả các ngành nghề trong 8 tuần
3.350.000

gói Quảng bá thương hiệu

Giá trọn gói
VNĐ

Treo Bener đầu trang chủ bên phải quảng bá thương hiệu nhà
tuyển dụng giới hạn số lượng 03 Bener

22.250.000
 • Hiển thị giới hạn 5 Logo nhà tuyển dụng Top trong 4 tuần
 • Số lượng hiển thị lớn thu hút
  ứng viên và người dùng
 • Quảng bá thương hiệu nhà tuyển dụng hiệu quả
11.550.000
 • Hiển thị giới hạn 4 Logo nhà tuyển dụng Top trong 4 tuần click vào bener dẫn đến khu vực thông tin và các tin đăng của nhà tuyển dụng
18.550.000
(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT )
TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU