Teleperformance Malaysia

Teleperformance Malaysia đã đăng 1 tuyển dụng

Teleperformance Malaysia

NTD23476

About Us

Website: https://www.teleperformance.com/en-us/

Youtube: https://www.youtube.com/user/teleperformance

https://www.youtube.com/channel/UCGPFILG1X12OKCS17ynFsfg

Live in Penang, Malaysia: https://www.youtube.com/watch?v=3z9H9S0tNiI&t=17s

Facebook người tuyển dụng: https://www.facebook.com/trangtrang.dam/

Whatsapp người tuyển dụng: +60163902603

Liên hệ chúng tôi

https://kientruc360.vn/wp-content/themes/noo-jobmonster/framework/functions/noo-captcha.php?code=89cb8
TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU