HeadHunt

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự ngành xây dựng toàn quốc

Kiến Nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ Tuyển dụng và Cung ứng lao động ngành Xây dựng các vị trí: Tổng Giám Đốc, Giám đốc dự án xây dựng, kỹ sư, công nhân kỹ thuật, công nhân xây lắp, thợ hàn, thợ điện,…số lượng lớn đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Những nhân sự này được đào

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự ngành biên dịch và phiên dịch

Các ngành nghề liên quan đến ngôn ngữ là những khối ngành được biết là luôn thiếu nhân lực có trình độ. Trong khi thế giới càng ngày càng hội nhập, phát triển. Số lượng công ty nước ngoài đặt tại Việt Nam càng ngày càng có mật độ cao hơn nên sức ép thiếu nhân lực ngành phiên dịch được cho

Dịch vụ tuyển dụng nhân sự ngành Marketing và Truyền thông

Doanh nghiệp nào cũng cần những nhân sự có năng lực và phù hợp vào đúng thời điểm. Kiến Nghiệp Group sẽ giúp doanh nghiệp tìm kiếm, đánh giá, tuyển dụng và quản lý đội ngũ nhân sự Marketing, Truyền thông, Tổ chức sự kiện . Kiến Nghiệp Group hiện đang sở hữu nguồn database về nhân sự Marketing, Truyền thông, Tổ chức sự kiện dồi dào, đúng chuyên

Cung ứng nhân lực ngành công nghệ thực phẩm

Với sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực thực phẩm chế biến của nước ta hiện nay, nhu cầu nhân lực của ngành Công nghệ Thực phẩm cũng vô cùng lớn. Nhiệm vụ cho từng vị trí công việc cũng được xác định rất rõ ràng, cụ thể. Hiểu được những vấn đề còn tồn tại và khó khăn trong

Dịch vụ Tuyển dụng nhân sự ngành xây dựng toàn quốc

Kiến Nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ Tuyển dụng và Cung ứng lao động ngành Xây dựng các vị trí: Tổng Giám Đốc, Giám đốc dự án xây dựng, kỹ sư, công nhân kỹ thuật, công nhân xây lắp, thợ hàn, thợ điện,…số lượng lớn đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp. Những nhân sự này được

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU