Chính sách

Quy chế

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ KJOB.VN                                                                                                                 GIỚI THIỆU Kjob.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử do Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp thực hiện hoạt động và vận hành, cho phép các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác có thể tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình tuyển

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà KJOB.VN cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ

Quy trình giải quyết tranh chấp

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Khi phát sinh tranh chấp, CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIẾN NGHIỆP (KIẾN NGHIỆP) đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Công ty và thực hiện theo các bước sau: Bước 1: Thành viên

Thỏa thuận sử dụng

THỎA THUẬN SỬ DỤNG  Nội dung bản thỏa thuận này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT KJOB.VN phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung

Tuyển dụng và Cung ứng nhân lực ngành cơ điện, điện tử

Xã hội phát triển, hiện đại hoá năng suất lao động là nhu cầu cần thiết, đòi hỏi sự chuyên môn hoá của thiết bị tự động, yêu cầu máy móc cần phải gọn nhẹ hơn, linh động hơn, uyển chuyển hơn và thông minh hơn, đòi hỏi đội ngũ nhân lực vận hành phải giàu kiến thức, kinh nghiệm,

Về chúng tôi

VỀ KJOB.VN Sàn giao dịch thương mại điện tử www.kjob.vn thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến Nghiệp (“Sau đây gọi tắt là Công ty”) một Công ty thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Kjob.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử do Công ty

TOP NHÀ TUYỂN DỤNG HÀNG ĐẦU